رادیو افغان - صدای زندگی

 

باشما

دوستان عزیز رادیو صدای زندگی٬ 
با شما٬ برنامه ای شماست.  درین برنامه‌ها کوشش می‌کنیم به سوالات شما جواب بدهیم.  در عین زمان شما می‌توانید به سرود‌های قشنگ و شعر‌های دلپسند نیز گوش دهید.  امید واریم ازین طریق شما پاسخی به سوالات خود نیز حاصل نمایید.
  
  

اگر شما کدم سوال و یا پیشنهادی داشته باشید لطفا ما را در جریان بگذارید.  ما کوشش می‌کنیم تا حد امکان به همه سوالات عزیزان جواب قانع کننده بدهیم.  شما می‌توانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

دوستان عزیز رادیو صدای زندگی٬ با شما٬ برنامه ای شماست. درین برنامه‌ها کوشش می‌کنیم به سوالات شما جواب بدهیم. در عین زمان شما می‌توانید به سرود‌های قشنگ و شعر‌های دلپسند نیز گوش دهید. امید واریم ازین طریق شما پاسخی به سوالات خود نیز حاصل نمایید. اگر شما کدم سوال و یا پیشنهادی داشته باشید لطفا ما را در جریان بگذارید. ما کوشش می‌کنیم تا حد امکان به همه سوالات عزیزان جواب قانع کننده بدهیم. شما می‌توانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.