رادیو افغان - صدای زندگی

 

سوالات مهم روحانی

ما و شما همه روزه در مورد موضوعات روحانی به سوالات مختلف روبرو می شویم. در این سریال برنامه های رادیویی، کوشش شده است که ٥٢ سوال مهم روحانی مثل خدا چه قسم است یا دنیا چطور بوجود آمد طرح و به آنها از نگاه جهان بینی مسیحی جواب های قانع کننده داده شده است. با شنیدن این برنامه ها شما عزیزان می توانید به بسیار سوالات روحانی که تا هنوز جواب نداشته اید جواب پیدا کنید. بیایید این برنامه های جالب را بشنوید و به غنای دانش روحانی تان بیافزاید.

ما و شما همه روزه در مورد موضوعات روحانی به سوالات مختلف روبرو می شویم. در این سریال برنامه های رادیویی، کوشش شده است که ٥٢ سوال مهم روحانی مثل خدا چه قسم است یا دنیا چطور بوجود آمد طرح و به آنها از نگاه جهان بینی مسیحی جواب های قانع کننده داده شده است. با شنیدن این برنامه ها شما عزیزان می توانید به بسیار سوالات روحانی که تا هنوز جواب نداشته اید جواب پیدا کنید. بیایید این برنامه های جالب را بشنوید و به غنای دانش روحانی تان بیافزاید.