رادیو افغان - صدای زندگی

 

سوالات مهم روحانی

ما و شما همه روزه در مورد موضوعات روحانی به سوالات مختلف روبرو می شویم. در این سریال برنامه های رادیویی، کوشش شده است که ٥٢ سوال مهم روحانی مثل خدا چه قسم است یا دنیا چطور بوجود آمد طرح و به آنها از نگاه جهان بینی مسیحی جواب های قانع کننده داده شده است. با شنیدن این برنامه ها شما عزیزان می توانید به بسیار سوالات روحانی که تا هنوز جواب نداشته اید جواب پیدا کنید. بیایید این برنامه های جالب را بشنوید و به غنای دانش روحانی تان بیافزاید.

ما و شما همه روزه در مورد موضوعات روحانی به سوالات مختلف روبرو می شویم. در این سریال برنامه های رادیویی، کوشش شده است که ٥٢ سوال مهم روحانی مثل خدا چه قسم است یا دنیا چطور بوجود آمد طرح و به آنها از نگاه جهان بینی مسیحی جواب های قانع کننده داده شده است. با شنیدن این برنامه ها شما عزیزان می توانید به بسیار سوالات روحانی که تا هنوز جواب نداشته اید جواب پیدا کنید. بیایید این برنامه های جالب را بشنوید و به غنای دانش روحانی تان بیافزاید.

 • مردم سوال می کنند

 • مسیحی کیست؟

 • آیا همه ادیان ما را در عین راه رهنمایی می کنند؟

 • در دنیا ادیان زیاد وجود دارند، آیا کدام آنها دین حقیقی است؟

 • چطور می توانیم بفهمیم که خدایی وجود دارد؟

 • معنی زندگی چیست؟

 • چطور می توانیم از کار های شرم آوری که انجام داده ایم بخشیده شویم؟

 • مفهوم مرگ چیست؟

 • بایبل و یا کتاب مقدس مسیحیان چه است؟

 • کتاب مقدس و یا بایبل چه پیام دارد؟

 • آیا کتاب مقدس واقعاً تحریف شده است؟

 • آیا در کتاب مقدس تضاد وجود دارد؟

 • کتاب مقدس چطور ترتیب شد؟

 • چرا اینقدر ترجمه های مختلف کتاب مقدس وجود دارند؟

 • چرا تورات موسی بسیار مهم است؟

 • چرا زبور های داود نبی مهم است؟

 • چرا انجیل عیسی مسیح بسیار مهم است؟

 • زمین چطور بوجود آمد؟

 • آیا زمین و جهان چرا بوجود آمدند؟

 • آیا کتاب مقدس و ساینس با هم همنظر هستند؟

 • آیا بعضی حقایق در همه ادیان وجود دارند؟

 • آیا نظریه ارتقا داروین با کتاب مقدس در تضاد است؟

 • انسان بودن یعنی چه؟

 • آیا ماهیت ازدواج چیست؟

 • آیا شیطان و گناه چطور در این دنیا داخل شد؟

 • از کدام طریق گناه آدم و حوا بر ما هم تأثیر می کند؟

 • اگر خدا بسیار نیکو و با قدرت کامل است، پس چرا در این دنیا اینقدر رنج و الم وجود دارد؟

 • چرا حضرت ابراهیم برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بسیار مهم است؟

 • کتاب مقدس در مورد پسران ابراهیم اسماعیل و اسحاق چه می گوید؟

 • چرا قوم اسرایل اینقدر زیاد جنگ کردند؟

 • خدا چه قسم است؟

 • خدا در تثلیث چه معنی دارد؟

 • چرا مسیحیان عیسی مسیح را فرزند خدا می نامند؟

 • روح القدس کیست؟

 • معنی کریسمس و ایستر چیست؟

 • مسیح و یا مسیحا چه معنی دارد؟

 • عیسی مسیح را با انبیای دیگر چطور مقایسه کنیم؟

 • چرا مصلوب شدن عیسی مسیح برای مسیحیان بسیار مهم است؟

 • چرا رستاخیز عیسی مسیح برای مسیحیان بسیار مهم است؟