رادیو افغان - صدای زندگی

 

کلام خدا برای شما

توضیح کلام خداوند به زبان ساده برای شما.

توضیح کلام خداوند به زبان ساده برای شما.

 • آفرینش جهان

 • آفرینش جهان

 • آدم از خاک آفریده شد

 • برنامه مخصوص کریسمس ۲۰۱۷

 • پیدایش حوا در باغ عدن

 • گناه آدم و حوا

 • نتیجه گناه است

 • قاین و هابیل

 • برج بابل

 • خداوند میخاید ما تبدیل شویم

 • طوفان

 • شجره نامه ابرام

 • خدا ابراهیم را دعوت میکند

 • هاجر و اسماعیل

 • ختنه نشانه پیمان

 • نوروز و سال نو شمسی

 • قیام عیسی مسیح از مردگان

 • پیمان خدا با پسر ابراهیم

 • ابراهیم خواستار شفاعت است

 • تولد اسحاق

 • ابراهیم اسحاق را می خواهد قربانی کند

 • گرفتن همسر برای اسحاق

 • تولد پسران اسحاق عیسو و یعقوب

 • اسحاق یعقوب را برکت میدهد

 • رویایی حضرت یعقوب در بیت ئیل

 • حضرت یعقوب بخاطر راحیل و لیه لابان را خدمت می کند

 • حضرت یعقوب از نزد خسرش فرار می کند

 • دیدار حضرت یعقوب با برادرش عیسو

 • یوسف به ۲۰ سکه فروخته می شود

 • آزمایش و پیروزی حضرت یوسف

 • یوسف خواب فرعون را تعبیر می کند

 • یوسف با برادران خود ملاقات می کند

 • یوسف با بنیامین و برادرانش یکجا غذا می خورد

 • یعقوب فرزند گمشده خود یوسف را پیدا می کند

 • یعقوب پسرانش را برکت داد و فوت کرد

 • پیشگفتار کتاب خروج

 • رهایی اسرائیل از مصر

 • تولد و پرورش موسی

 • موسی مصری را کشت و فرار کرد

 • خدا از بوته شعله ور با موسی صحبت کرد

 • خدا به موسی قدرت معجزات میدهد

 • موسی و هارون در حضور فرعون

 • عید فصح و جشن عید فطیر

 • عبور از بحیره احمر

 • من خداوند شفا دهنده ای شما هستم

 • منا نان آسمانی

 • آب از صخره حیات

 • خدا به موسی قدرت معجزات میدهد

 • موسی و هارون در حضور فرعون

 • ده احکام شریعت

 • سبت روز هفتم هفته

 • پیشگویی مرگ موسی

 • خداوند یوشع را ماموریت میدهد

 • تصرف شهر اریحا

 • شمشون و دلیله

 • تولد عیسی مسیح / کریسمس ۲۰۱۸

 • روت و نعومی قسمت اول

 • روت و بوعزر قسمت دوم

 • تولد سموییل نبی

 • دعای حنا مادر سموئیل

 • مردم اسرائیل پادشاه می خواهند

 • شائول به حیث پادشاه انتخاب شد

 • شائول رد داود به حیث پادشاه انتخاب می شود

 • حسادت ورزیدن شائول به داود

 • خبر مرگ شاول به گوش داود می رسد.

 • داود و پسر یوناتان

 • ساختن خانه خدا در اورشلیم

 • پیام نوروز سال نو

 • حضور خداوند در عبادتگاه

 • ایمان دخترک یهودی و شفای نعمان

 • طمع مانند سرطان زندگی ما را نابود می کند

 • قیام مسیح از مردگان

 • شفای حزقیا پادشاه

 • نا اطاعتی و فرار یونس ( قسمت اول )

 • دعای یونس در شکم ماهی ( قسمت دوم)

 • نینوا توبه می کند ( قسمت سوم )

 • یونس از نجات نینوا قهر میشود ( قسمت چهارم )

 • کلام خدا زنده است که ما را زندگی می بخشد

 • آیا کسانی که به ما بدی می کند دوست اش داریم؟

 • پولدار بودن خوب است؛ عشق ورزیدن به آن گناه است

 • دوست شنونده میخواهی نور خدا را بدست بیاوری؟

 • عیسی قیامت و حیات است

 • من نابینا بودم حالا دیده میتوانم

 • عیسی شبان نیکو ماست

 • تنها روح خداست که ما را سلامتی می دهد

 • درخت زندگی من چی نوع میوه دارد ؟

 • من در راه کلان روان استم یا تنگ؟

 • اگر شخصی به ما بدی میکند ما باید در مقابل چی کنیم؟

 • وقتی هدیه می دهیم یا کمک می کنیم در دل ما چی میگذرد!

 • وقتی ما دیگران را قضاوت می کنیم آمرزیده می شویم

 • عیسی مسیح طبیب بیماران