رادیو افغان - صدای زندگی

 

راز خوشبختی

به برنامه راز خوشبختی خوش آمدید.
آیا میدانستید که خدا برکاتی عظیمی را برای شما آماده کرده است؟ عیسی مسیح پیش ازینکه دوباره به آسمان برگشت کند فرمود: "من میروم تا برای شما جاهای قشنگ آماده کنم و دوباره برمیگردم تا شما را با خود ببرم. (انجیل یوحنا 14 : 3 )شما در اين برنامه های جدید درخواهید یافت که این برکات را چگونه بدست آورده شامل خانه آسمانی خود گردید . 
در فیض خداوند باشید.

به برنامه راز خوشبختی خوش آمدید. آیا میدانستید که خدا برکاتی عظیمی را برای شما آماده کرده است؟ عیسی مسیح پیش ازینکه دوباره به آسمان برگشت کند فرمود: "من میروم تا برای شما جاهای قشنگ آماده کنم و دوباره برمیگردم تا شما را با خود ببرم. (انجیل یوحنا 14 : 3 )شما در اين برنامه های جدید درخواهید یافت که این برکات را چگونه بدست آورده شامل خانه آسمانی خود گردید . در فیض خداوند باشید.

 • خدا شما را آنطوری که هستید آفریده است

 • شما تنها نیستید

 • خدا الگوی زندگی ماست

 • آنچه خدا از شخصیت شما انتظار دارد

 • خدا را و اصول زندگی را تعین میکند

 • خدا از شما میخواهد مواظب خود باشید

 • خدا از ما می خواهد؛ از بدن خود مواظبت کنیم

 • دنیا به محبت و نمک ضرورت دارد

 • انتشار کلام خدا؛ به گمشدگان

 • دنیا را با شادی خدمت و محبت کرد

 • آیا کتاب مقدس کتاب الهام شده خداست؟

 • خدا را میتوان بهتر شناخت در رابطه ها

 • وضعیت انسان در آفرینش

 • گناه چیست؟

 • شخص عیسی مسیح

 • نجات چیست

 • کلیسا

 • فرشتگان

 • کار روح القدوس

 • شریعت خدا و هدف آن

 • نجات هدیه خدا به ما – قسمت اول

 • هدایا ما به خدا چیست – قسمت دوم

 • برنامه خاص کریسمس

 • رابطه ما با دیگران

 • رابطه ما در محبت با دوستان و دشمنان

 • انکار نفس ما

 • روح القدس نیاز درونی ما

 • زندگی پیروزمند در مسیح

 • افکار و اعمال ما

 • زندگی سرشار از روح

 • خداوند برای هر چیز طرح و نقشه دارد

 • دیگران طرح الهی را تجربه کردند.

 • خداوند میخواهد که ما از نقشه او پیروی کنیم

 • خدا میخواهد ما تبدیل شویم

 • آزمایش ایمان ما در سختی ها

 • برنامه مخصوص: سال نو نوروز در افغانستان

 • انتظار خدا از ما چیست

 • خدا با ما از طریق های مختلف صحبت میکند

 • عید پاک - رستاخیز عیسی مسیح

 • در نقشه خدا دعا و اطاعت چقدر مهم است

 • چطور بتوان از آینده باخبر شویم

 • درخشیدن نور مسیح

 • رابطه ما در محبت با دوستان و دشمنان

 • زندگی پیروزمند در مسیح

 • عیسی در کتاب مقدس

 • پیشگوی های کتاب مقدس

 • وعده های آمدن مسیح به انجام رسید

 • عیسی منحیث پیغمبر، کاهن، پادشاه

 • عیسی پسر خدا است

 • شناخت پدر و پسر

 • رابطه عیسی مسیح با پیروان اش

 • عیسی در جسم متولد شد

 • عیسی انسان کامل

 • عیسی میانجی بین انسان و خدا

 • عیسی کلمه زنده

 • هشت بار، عیسی گفت:من هستم

 • عیسی نور جهان

 • عیسی نور حیات

 • چرا مردم از نور فرار میکنند؟

 • عیسی مسیح شفادهنده ما

 • روح القدس پیشتیبان ما

 • چرا مردم از نور فرار میکنند؟

 • ماهیت نجات

 • اینست بره خدا

 • قدرت قیام مسیح

 • ده اثبات در مورد قیام مسیح

 • عیسی قیامت و زندگی

 • عیسی سرور و خداوند

 • دلایلی اقتدار عیسی مسیح

 • انتظار خدا اینست که ما تبدیل شویم

 • رابطه ما در محبت با دوستان و دشمنان

 • عیسی پسر خدا است