رادیو افغان - صدای زندگی

 

باشما

دوستان عزیز رادیو صدای زندگی٬
با شما٬ برنامه ای شماست. درین برنامه ها کوشش میکنیم به سوالات شما جواب بدهیم. در عین زمان شما میتوانید به سرود های قشنگ و شعر های دلپسند نیز گوش دهید. امید واریم ازین طریق شما پاسخی به سوالات خود نیز حاصل نمایید.
 
 

اگر شما کدم سوال و یا پیشنهادی داشته باشید لطفا ما را در جریان بگذارید. ما کوشش میکنیم تا حد امکان به همه سوالات عزیزان جواب قانع کننده بدهیم. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

دوستان عزیز رادیو صدای زندگی٬ با شما٬ برنامه ای شماست. درین برنامه ها کوشش میکنیم به سوالات شما جواب بدهیم. در عین زمان شما میتوانید به سرود های قشنگ و شعر های دلپسند نیز گوش دهید. امید واریم ازین طریق شما پاسخی به سوالات خود نیز حاصل نمایید. اگر شما کدم سوال و یا پیشنهادی داشته باشید لطفا ما را در جریان بگذارید. ما کوشش میکنیم تا حد امکان به همه سوالات عزیزان جواب قانع کننده بدهیم. شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

 • به حیث کلیسا وقتی جمع میشویم چی باید کنیم ؟

 • فامیلم نمیگذارد من رادیو را بشنوم چی کنم ؟

 • چطور اولاد هایم را از کلام خدا درس بدهم ؟

 • چون پیرو مسیح شده ام فامیلم برضدم شده چی کنم؟

 • آیا تورات ، زبور و انجیل شریف کتابهای منسوخ شده هستند؟

 • آیا این حقیقت داردکه عیسی مسیح گفته بعد از من پیامبری بنام احمد میآید؟

 • آیا برای کسانی که بخواهند پیرو مسیح شوند پول میفرستیم ؟

 • دعای برای اطفال یتیم ، بیوه زنان ،مشکلات در وطن ما و آمدن صلح

 • دعا برای رهبران کشور مان

 • دعا برای فامیل های عزیز در وطن عزیز ما

 • دعا برای کلیسا های وطن عزیزما

 • دعا برای شکسته دلان ، معتادان و تمام مریضان در وطن ما

 • دعا برای اینکه توسط رادیو کلام خدا به تمام مردم عزیز ما برسد

 • آیا این ضروری است که من با دیگر پیروان مسیح در جمع عبادت کنند؟ اعتبار کردن سخت است .

 • معلومات در باره دعا و روزه مسیحی

 • مسیح در کجا تولد شد و چی مرد؟ اگر کسی بارها گناه کند و توبه ، آیا خدا او را میبخشد ؟ آیا مسیحی ها شراب میخورند ؟

 • چطور در باره ایمانم به مسیح با دیگران صحبت کنم ؟

 • چطور عبادت میکنیم؟ روی ما بکدام طرف باشد؟ کی برای ما تدریس میکند؟

 • چرا خدا درجسم آمد چی مجبوریت داشت ؟

 • آیا در انجیل نوشته شده که بعد از عیسی مسیح ، پیامبری بنام احمد میآید؟

 • درست ترین مذهب کدام است ؟

 • انجیل مقدس را خواندم وفهمیدم که عیسی قدوس است!

 • هللویا و فیض چیست ؟

 • انتخابات در افغانستان

 • از خدا گله دارم چرا اینقدر لعنت در وطن ما است ؟

 • آیا مسیحیان مریم را دختر خدا و عیسی را پسر خدا میدانند ؟ چرا خدا را پدر میگوییم ؟

 • روزه در مسیحیت ، آیا کسی که مسیحی است روزه میگیرد؟

 • چی امیدی میتوانم در عیسی مسیح داشته باشم ؟

 • آیا مسیحیان به کتاب دست خورده اعتقاد دارند ؟

 • مشکلات و سختی های زندگی مسیحی

 • چرا پیروان عیسی مسیح ، خدا را با سرود و موزیک پرستش میکنند ؟

 • مسیحی هابه چی گونه خدایی ایمان دارند ،آیا خدا میتواند شما را حفاظت کند ؟

 • میخواهم پیرو عیسی مسیح باشم ، چطور مطمین شوم که من مسیحی هستم ؟

 • لعنت چیست و چرا انسانها زیر لعنت هستند؟

 • چرا ما در باره نجات صحبت میکنیم ، نجات از چی ؟

 • میترسم در باره مسیح صحبت کنم چون مردم به ضد م میشوند .. چی کنم ؟

 • یک دوستم تعویذ نویسی میکند و از من انجیل مقدس خواسته آیا انرا برایش هدیه بدهم ؟

 • چی بدی در دین گذشته ات بود که پیرو مسیح شدی ؟

 • پروگرام کرسمس

 • عیسی مسیح یگانه کسی است که میتواند صلح و آرامش در زندگی ما به ارمغان بیاورد.

 • ایمان چیست ؟

 • چطور در ایمان ما رشد کنیم ؟

 • پایه و اساس امید ما برچی استوار است ؟

 • چطور ما میتوانیم به عیسی مسیح اعتماد کنیم ؟

 • چطور من اطمینان داشته باشم که خدا مرا قبول میکند ؟

 • نقشه خدا برای زندگی ما چیست ؟ چطور نقشه خدا را بدانیم؟

 • آیا شما به مسیح و کلام خدا شک دارید ؟

 • شنیده ام مسیحیان مردم شرابخوار هستند و کار های غیر اخلاقی میکنند ، آیا این واقعیت دارد ؟

 • برنامه نوروزی !

 • هدف مسیحیان از زندگی جدید چیست ؟

 • شعر و نوشته های دوستان ما که به مسیح ایمان آورده اند

 • عیسی مسیح به کدام اختیار معجزه میکرد؟

 • آیا عیسی مسیح خودش میفامید که مصلوب میشود؟

 • آیا کلام خدا کلام دست خورده است که انسانها آنرا تغیر داده اند ؟

 • آیا محبت ما واقعی است ؟ ارتباط ما همرای پدر و مادر ما منحیث پیرو مسیح چطور است ؟

 • آیا عیسی مسیح در انحیل مقدس گفته که پیامبر دیگری بعد از او میآید؟

 • حفظ کردن کلام خداوند

 • دعا برای برادران ما در زندان

 • چرا خدا اجازه میدهد که مشکلات و پرابلم ها باشد؟ قسمت 1

 • منحیث پیروان مسیح ما هم مشکلات خواهیم داشت . قسمت 2

 • آیا این درست است یکدیگر را بخاطر مشکلاتی که پیش میآید ملامت کنیم ؟

 • هدف از ایمان داشتن چیست ؟

 • بعد از مشکلات ، و فشار های که بالای کلیسا آمد آیا دیگر افغانها میتوانند پیرو مسیح باشند؟

 • چی بدی در دین خود تان بود که حالا پیرو مسیح شدید ؟

 • آیا این حقیقت دارد که کلام خدا دست خورده ، منسوخ شده یا تحریف شده ؟

 • معلومات در باره کتاب مقدس 1

 • معلومات در باره کتاب مقدس 2

 • چی خدمتی می‌توانم برای مسیح بکنم؟

 • آیا پیروان عیسی مسیح روزه میگیرند؟

 • آیا ما برای مردم پول میدهیم که مسیحی شوند؟

 • ما چرا میگوییم از تاریکی به نورآمدیم؟ آیا ما به ضد ادیان دیگر هستیم؟

 • در مسیحیت چند زن روا است و آیا طلاق در مسیحیت جایز است ؟

 • معلومات بیشتر در باره تورات شریف ، زبور شریف و انجیل شریف 1

 • معلومات بیشتر در باره تورات شریف ، زبور شریف و انجیل شریف 2

 • در این برنامه دوستان ما در باره ایمان آوردن خود به مسیح و اینکه چطور با ترس ها جنگیدند و کامیاب شدند صحبت میکنند.

 • همکاران ما در باره کلام خدا چی میگویند!

 • همکاران ما در باره این که چرا خداوند را از طریق رادیو خدمت میکنند صحبت میکنند!

 • همکاران ما در باره اینکه آیا مسیحیت یک دین غربی است ، صحبت میکنند.

 • من به مسیح و کلام خداوند ایمان آورده ام مگر چرا باید کلام خدا را به دیگران برسانم ؟

 • ادیان زیادی هستند ، من کی را پیروی کنم ؟

 • آیا این حقیقت دارد که اگر کسی مسیحی شود زیر لعنت قرار میگیرد؟

 • صحبت در باره کشیشی که میخواست فرقان را بسوزاند.

 • مردم خدایان مختلف را پرستش میکنند، فرق خدای که مسیحیان پرستش میکنند با خدایان دیگرچیست؟ 1

 • مردم خدایان مختلف را پرستش میکنند، فرق خدای که مسیحیان پرستش میکنند با خدایان دیگرچیست؟ 2

 • من به عیسی روح الله ایمان آورده ام ، چرا دوستانم شروع کردند به جفا رساندن به من؟

 • آیا مسیحیان کافر هستند؟ اگر مسیح قدرت داشت چرا مادر خود را زنده نگاه نکرد؟

 • شکر که کلیسای مسیح در بین هموطنان ما رشد میکند!

 • سوی تفاهمات. بخش اول. ( آیا مسیحیت، یک دین غربی است؟)

 • سوی تفاهمات. بخش دوم. ( آیا مسیحیان به سه خدا ایمان دارند؟)

 • سوی تفاهمات. بخش سوم : گفتن این که عیسی پسر خداست چی معنی دارد؟

 • سوی تفاهمات. بخش چهارم. (مصلوب شدن شایستۀ عیسی مسیح نیست.)

 • ترس از مرگ.

 • آزادی چی است؟

 • صحبت در باره سنگسار قیوم و صدیقه در قندوز

 • ما در گردهمایی برادران و خواهران افغان ما شرکت کردیم

 • آیا در انجیل مقدس در باره جهاد چیزی گفته شده ؟

 • چرا در وطن ما موارد خود سوزی زنان و مشکلات مردم عادی زیاد شده ؟

 • آیا وقتی ما برای مردم کلام خداوند را میرسانیم ، خداوند آنرا برکت خواهد داد؟

 • چرا ما گناه نمیکنیم، به خاطری از ایکه از خدا میترسیم؟

 • چطور میتوانیم برای کسانی که به ما زجر میرسانند کلام خدا را برسانیم؟

 • چی علت است که مردم ما فکر میکنند که کلام مقدس را نخوانند؟

 • برنامه ویژه '' جمعه که عیسی مسیح مصلوب شد ''

 • عید قیام عیسی مسیح از مردگان !

 • در سختی ها و مشکلات است که حضور خداوند را میبینیم و او را بهتر میشناسیم.

 • مرگ اسامه بن لادن

 • چگونه غسل کنیم ؟

 • علامه های آمدن عیسی مسیح در آخر زمان چی است ؟ چی وقت عیسی مسیح میآید که دنیا را دواری کند؟

 • بهشت چی رقم جایی است؟

 • آیا در کتاب مقدس در باره کشمکش و دعوا و بی اتفاقی هم چیزی نوشته شده؟

 • چطور اختلافات خود را حل کنیم؟

 • آیا در بین شاگردان عیسی مسیح اختلافات و بی اتفاقی وجود داشت؟

 • انجیل مقدس در مورد زِنا چی میگوید؟

 • عیسی را یا قبول کنیم ، یا رداش کنیم.

 • روز سبت کدام روز است ؟

 • تعمید چیست ؟ چرا پیروان عیسی مسیح تعمید میگیرند؟

 • آیا در کتاب مقدس در باره معلولین و معیوبین چیزی گفته شده ؟ آیا معلولین و معیوبین برای خدا حیثیت دارند ؟

 • بچه جوانی زنگ زد وگفت میترسم که باز هم جنگ در وطن ما شروع نشود.

 • آیا در مسیحیت روزه وجود دارد؟

 • کلام خدا شیرین است.

 • عواقب لواطت.

 • حقوق زن در کتاب مقدس.

 • گوسفند گم شده.

 • سکۀ گم شده.

 • پسر گم شده.

 • در مورد پسر کلان.

 • در مورد انتحاری.

 • وقتی که بمیریم به کجا میرویم؟

 • منحیث یک پیروی عیسی چی قسم باید که دعا کنم؟

 • ما ضرورت داریم که دعاکنیم.

 • من به عیسی مسیح، ایماندارم و از دل و جان او را دوست دارم. مگر فامیل ام مرا مجبور میسازند که از ایمانم صرف نظر کنم. نمیدانم چی کنم؟ مرا رهنمایی کنید.

 • قربانی چیست و چرا ما اینکار را میکنیم؟

 • آیا کلید های بهشت فروخته میشود؟

 • مسیحیت چی برتری نسبت به ادیان دیگر دارد؟

 • عیسی مرده ها را زنده کرد.

 • منع جادوگری در کلام خداوند.

 • نظر شما در مورد زیارت چیست؟

 • انجیل به شما چی تعلیم داده است؟

 • ایمان چیست؟ ایمان در مسیحیت چگونه است؟

 • آیا کتاب مقدس به شکل نوشته شده به پیامبران داده شده؟

 • عیسی مسیح کلام زندۀ خدا.

 • مسیحیان، به اعتقاد دیگران احترام دارند.

 • ما به کی میتوانیم مسیحی بگوییم؟

 • موقف زنان از دیدگاه کتاب مقدس در یک جامعه چی است و چی ارزشی را به آنها قایل است؟

 • اسراف.

 • چرا مسیحیان، همسران شان را دوست دارند؟

 • در مورد دروغ گفتن.

 • زندگی بعد از مرگ.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت دوم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت سوم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت چهارم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت پنجم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت ششم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت هفتم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت هشتم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت نهم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت دهم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت یازدهم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت دوازدهم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت سیزدهم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت چهاردهم.

 • تصویر عیسی در انجیل مرقس. قسمت پانزدهم.

 • مصاحبه همراۀ ابراهیم و ساره. قسمت اول.

 • مصاحبه همراۀ ابراهیم و ساره. قسمت دوم.

 • اول یوحنا ۲: ۲۸- ۲۹.

 • در مورد ترس های ما.

 • وظیفه ای نهایی ما چیست؟

 • کلیسا چه است؟

 • کلیسا چه است؟ قسمت دوم.

 • کلیسا چه است؟ قسمت سوم.

 • با به جا آوردن شریعت ما نمیتوانیم که به بهشت برویم.

 • آیا در کتاب مقدس آیۀ وجود دارد که بگوید عیسی ما را از قید شریعت آزاد میسازد؟

 • آیا کتاب مقدس منسوخ شده؟

 • چرا مسیحیان عیسی را نجات دهنده عالم میگویند؟

 • من میخواهم که پیرو عیسی مسیح باشم، اما در جامعۀ ما من چطور میتوانم مسیحی باشم؟

 • در مورد نزدیک شدن سال ۲۰۱۴.

 • چه چیز حلال، و چه چیز حرام است؟

 • شهادت شنونده ها.

 • آیا خداوند میخواهد که ما خود و دیگران را از بین ببریم؟

 • یک خانم از طریق تیلفون به عیسی مسیح ایمان آورد.

 • آیا ما تعالیم انجیل را در زندگی خود امروز عملی کنیم یانه؟

 • قران در مورد عیسی مسیح سخن میگوید

 • به تعداد افغانی های مسیحی همه روزه افزوده میشود.

 • آیا عیسی مسیح به شاگردان خود گفته که روزه بگیرند، نماز بخوانند و ذکات بدهند؟

 • چطور شهادت زندگی ام را برای دیگران بگویم؟

 • عید قیام مسیح ۲۰۱۳

 • چرا پیروان مسیح آرامش دارند؟

 • کلیسای افغانها هر روز رشد میکند

 • هیچ کس به خاطر پول مسیحی نمیشود

 • دیدار با دیگر پیروان مسیح

 • بزرگترین حکم خدا برای مسیحیان کدام است؟

 • چطور یک پیروی مسیح را بشناسیم؟

 • با خواندن انجیل شریف، خداوند زندگی مرا عوض کرد

 • چطور میتوانم در مورد عیسی مسیح، برای خانم و فرزندانم بگویم؟

 • یک مولوی صاحب از مدرسه تیلیفون کرده بودند

 • آیا پیامبران مرتکب گناه شده اند؟

 • چرا مردم از کلیسا میترسند؟

 • چطور میتوانم که دشمن خود را محبت کنم؟

 • خداوند در ماه روزه از ما چه میخواهد؟

 • نماز، دعا و صحبت کردن با خدا

 • کلام خدا در مورد هم جنسگرایی چه میگوید؟

 • اگر من مسیح شوم، مهمترین حکم در مسیحیت چیست؟

 • در مورد عید ۲۰۱۳

 • عیسی مسیح امروز هم معجزه میکند

 • کلام خدا در مورد جوانان چه میگوید؟

 • به جواب تلویزیون نورین

 • آیا کسیکه شریعت را به جا میآورد بخشیده میشود؟

 • چرا غضب خدا بالای مردم نازل میشود

 • شیوۀ درست حل و فصل اختلافات

 • اعتراف به گناه و معذرت خواستن

 • در مورد زبان

 • بچه بازی

 • در مورد انتخابات 2014

 • مرد و مردانگی

 • مرد و مردانگی قسمت دوم

 • معجزۀ خدا را باید دست کم نگیرییم

 • غیرت ما باید به خاطر حقیقت باشد نه به خاطر احساسات

 • آیا پول جای خدا را میگیرد؟

 • چطور پول خود را مصرف کنیم

 • در کار خود باید صادق باشیم

 • توفان های زندگی

 • دعای حَنه

 • موضوع کفن و دفن مسیحیان در جامعه افغانی چطور خواد شد

 • نوروز 1393/2014

 • چرا ما خدا را پدر خطاب میکنیم

 • در مورد دختران سیاه پوش

 • عیسی کیست

 • در مورد روز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴

 • جمعه الصلیب ۲۰۱۴

 • فرستادن پیامک برای شنونده ها

 • در مورد بهشت

 • عکس العمل شنونده ها در مورد پیامک های ما

 • محبت چیست

 • بعد از رفتن قوای خارجی، آینده افغانستان چه خواهد شد

 • عید پنطیکاست

 • نظر ایمانداران مسیحی در مورد مرگ چیست

 • چرا ما ضرورت داریم که تورات، زبور و انجیل را بخوانیم

 • در مورد تعلیم و تعلیم پذیری

 • آیا خواست خداوند بالاتر از توان ما است

 • در مورد کلام خداوند

 • چطور کلام خدا را مطالعه کنم

 • در مورد زندگی سلیمان نبی

 • عیسی قیامت و حیات است

 • آیا مرد حق دارد که دو یا سه زن بگیرد

 • چرا ما از تورات، زبور و انجیل صحبت میکنیم

 • یک شنونده بالاخره عیسی را منحیث نجات دهندی خود قبول کرد

 • عهد جدید به کدام زبان نوشته شده

 • از دعا کردن خسته شده ام

 • مریم مادر عیسی مسیح چطور حامله شد

 • در چند سالگی عیسی مسیح به آسمان برده و چطور برده شد

 • چرا پیرو عیسی مسیح هستی

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت اول

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت دوم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت سوم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت چهارم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت پنجم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت ششم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت هفتم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت هشتم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت نهم

 • بیا مرا پیروی کن. قسمت دهم

 • کتاب مقدس در باری شیطان چه میگوید

 • کرسمس 2014

 • آیا در کتاب غزل غزلها از شخصی بنام احمد نام برده شده

 • فرق بین صلیب و بت چیست

 • چرا ما پیام انجیل را میرسانیم

 • چرا تباهی و رنج در دنیا است

 • تعالیم عیسی مسیح

 • نوروز۱۳۹۴/۲۰۱۵

 • در بارۀ قتل فرخنده

 • به خاطر پول کسی اعتقاد خود را عوض نمیکند

 • نباید از نوروز تجلیل به عمل آید

 • چطور میتوانم مسیحی شوم

 • آیا تعالیم عیسی مسیح گمراه کننده است

 • عیسی مسیح کی است

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت دوم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت سوم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت چهارم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت پنجم

 • سفر به اروپا

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت ششم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت هفتم

 • برنامی عید روزه 2015

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت هشتم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت نهم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت دهم

 • چطور میتوانیم یک کلیسا را شروع کنیم. قسمت یازدهم

 • صنف یازدهم مکتب بودم که طالبان در خانۀ ما سر پدرم را بریدن

 • شما به خداوند زیاد نزدیکتر هستید نسبت به ما

 • از روزی که کلام خدا را خواندم، آرامش کامل دارم

 • زندگی ابدی

 • در مورد اوضاع کندز

 • وقتی به عیسی مسیح ایمان میآوریم، تحفه های زیادی را دریافت مینماییم

 • چرا ما از انجیل شریف، تورات شریف و زبور شریف تعلیم میدهیم

 • آیا عیسی مسیح میتواند که مرا شفأ دهد

 • اهمیت بشارت انفرادی

 • برتری عیسی مسیح بر سایر پیغمبران

 • سنگسار کردن رخشانه

 • آیا در انجیل نوشته که بعد عیسی مسیح پیغبری دیگری میآید

 • چرا عیسویان تورات و زبور را پیروی نمکنند

 • شما مسیحیان چرا عیسی را پسر خدا میگویید

 • آیا مسیحیان علیه مسلمانان هستند؟

 • چرا خدا در جسم عیسی مسیح ظاهر شد

 • آمدن دو بارۀ عیسی مسیح به ای جهان

 • آیا به جای عیسی مسیح کسی دیگری بر صلیب کشیده شد

 • آیا شما مسیحیان به این ایمان دارید، که جهنم وجود دارد

 • تولد تازه چه معنی میدهد

 • چطور بدانیم که تولد تازه پیدا کردیم

 • بعضی چیز ها در کلام خدا غیر قابل توضیح است

 • آیا در افغانستان ما نباید که انتقام بگیرییم

 • ما به خاطر شناخت حقیقت پیرو مسیح شده ایم

 • چرا عیسی مسیح، پای شاگردان خود را شست

 • جمعه الصلیب 2016 ''چرا عیسی مسیح به صلیب کشیده شد''

 • عیسی مسیح به روی صلیب مصلوب شد

 • انفجار در پل محمود خان کابل

 • قتل و انتحار، گناه است

 • آیا انجیل منسوخ شده است

 • آیا شما که پیرو عیسی مسیح هستید، دعا میکنید

 • شریعت چیست

 • همجنسگرایی گناه است

 • چرا به کسانیکه همراۀ ما بحث میکنند، جواب قوی نمیدهیم

 • روزه گرفتم، نماز خواندم و تراویح رفتم، ولی آرامشی را که باید داشته باشم، ندارم

 • خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان

 • حملۀ انتحاری در دهمزنگ-کابل

 • نباید که ریا کار باشیم

 • توبۀ حقیقی

 • من مسیحی هستم، میخواهم عروسی بکنم، چه باید بکنم

 • کسیکه مسیحی میشود کتاب مقدس دیگران را زیر پا نمیکند

 • الحاد یا خدا نشناسی

 • آیا شما میخواهید تمام مردم را مسیحی بسازید

 • هیچ کس مرا تغییر داده نمیتواند

 • هویت ما در مسیح

 • پنج اصل که عیسی مسیح میتواند در زندگی ما انجام بدهد

 • کلام خدا به این خاطر به ما داده شده است که بخوانیم و یاد بگیریم

 • آیا در کتاب مقدس گفته شده است که زن تان را دوست داشته باشید

 • در مورد تولد عیسی مسیح۲۰۱۶

 • ظاهر شدن فرشته ها به چوپانان۲۰۱۶

 • آمدن دو بارۀ عیسی مسیح

 • حملۀ انتحاری در مقابل پارلمان در بیست و یکم جدی 1395

 • منحیث یک مسیحی، در جامعه باید یک زندگی خدا پسندانه داشته باشیم

 • گفتار ما در جامعه چطور باید باشد

 • واقعیت های پیروی کردن از عیسی مسیح

 • هشتم مارچ 2017

 • آیا پیروان عیسی مسیح، از نوروز تجلیل به عمل میآورند

 • ما چطور میتوانیم خدا را خوشنود بسازیم، به خاطریکه تمام ما برای نفس خود کار میکنیم

 • شما پیروان عیسی مسیح در مورد دولت چه فکر میکنید؟

 • من قلب خود را به عیسی مسیح سپرده ام

 • حمله بالای قول اردوی 209 شاهین در دهدادی ولایت بلخ

 • آیا در زمان عیسی مسیح طب بسیار پیشرفته بود که حق معجره به او داده شده بود؟

 • Dari needed here

 • شما در برنامۀ تان دعا نمودید که خدا برای رهبران کشور حکمت بدهد

 • زبان

 • ترس در خانواده های ما و وطن بسیار زیاد است

 • ما منحیث پیروان عیسی مسیح در این شرایط که یکی از دیگر نفرت دارند، چه کنیم؟

 • عیسی مسیح در مورد روزه و دعا چی تعلیم می‌دهد؟

 • یک شنونده زنگ زد و گفت:من گناه کرده ام

 • انجیل در مورد اتفاق چه میگوید؟

 • اذیت و آزار زنان و دختران، در سرک ها و کوچه های کابل

 • عیسی مسیح، پسر خدا

 • آیا به خاطر این به عیسی مسیح قدرت معجزه داده شد که طب بسیار پیش رفته بود؟

 • آیا آن شخصی که بر روی صلیب میخکوب شد، عیسی مسیح بود؟

 • خبر تولد عیسی مسیح

 • تولد عیسی مسیح

 • سرود های پرستشی به زنان های مختلف در وصف میلاد عیسی مسیح

 • در مسیحیت دعا شاملی چه چیزهای میشود

 • در مسیحیت دعا شاملی چه چیزهای میشود. بخش دوم

 • چرا یک انسان میآید و انسان های دیگر را قتل عام میکند؟

 • آیا در کتاب مقدس در مورد احترام به پدر و مادر چیزی گفته شده است؟

 • والدین چطور فرزندان خود را دوست داشته باشند؟

 • والدین چطور فرزندان خود را دوست داشته باشند؟ بخش دوم

 • اگر خدا محبت است پس چرا شیطان را آفرید؟

 • چرا شما نوروز را به مردم تبریک میگویید؟

 • مصلوب شدن عیسی مسیح ۲۰۱۸

 • قصه های غمگین شنونده ها

 • آیا کسیکه از عیسی مسیح پیروی کند،کافر و گناهکار میشود؟

 • دقت نکردن به موضوع، باعث غلط فهمی میشود

 • روز هفت و هشت ثور

 • قانون پادشاهی خداوند

 • شما نمک دنیا هستید

 • عیسی مسیح در بارۀ دعا و روزه چه تعلیم میدهد؟

 • پیروان مسیح چه قسم روزه میگیرند؟

 • انجیل متی ۵: ۱۷-۲۰

 • انجیل متی ۵: ۲۱-۲۶

 • سفر به اروپا ۲۰۱۸

 • زنا نکن

 • زنا نکن بخش دوم

 • قسم نخور

 • انتقام و مهربانی با دشمنان

 • انجیل متی فصل 6 در مورد صدقه و دعا

 • برنامه فوق العادۀ یک ساعته

 • متی ۶: ۱۹ـ۳۴

 • انجیل متی ۷: ۱-۵

 • انتخابات بارلمان 2018

 • انجیل متی ۷: ۶-۱۲

 • انجیل متی ۷: ۱۳-۲۳

 • انجیل متی ۷: ۲۴-۲۹

 • در توفان های زندگی به کی مراجعه کنیم

 • صلیب

 • آیا عیسی مسیح میفهمید که مصلوب میشود

 • چرا ما مسیحیان عیسی را پسر خدا میگوییم؟

 • در زندگی شما پادشاه کی است؟

 • مسیحیان چگونه از میلاد عیسی مسیح تجلیل به عمل می آورند؟

 • آیا انسان میتواند که پسر خدا شود

 • گناه پیروان عیسی مسیح آمرزیده میشود، پس آیا میتوانند گناه کنند؟

 • مسیحیان چند همسر میتوانند داشته باشند؟

 • پیام عیسی مسیح: صلح یا شمشیر؟

 • معجزه همیشه باعث این نمیشود که شخص ایمان بیاورد

 • چرا در برنامه های تان از انجیل، تورات و زبور درس میدهید

 • آیا انجیل منسوخ شده است؟

 • آیا عیسی مسیح پیامبر خداست یا فرزند خدا

 • آیا میتوانیم بگوییم که انجیل منسوخ شده است؟

 • برای بعضی‌ها مشکل است که کلام خدا را به آسانی بپذیرند

 • هشت مارچ روز بین المللی زن

 • ربودن و به قتل رساندن مهسای شش ساله

 • نوروز ۱۳۹۸ ۲۰۱۹

 • چرا عیسی مسیح پیروان خود را نمک دنیا خطاب کرده است؟

 • ما به کتاب مقدس ایمان داریم ولی عمل کردن به آنها برای ما جایز نیست

 • آیا عیسی مسیح میدانست که مصلوب و کشته میشود

 • چرا عیسی مسیح بر صلیب کشیده شد ۲۰۱۹

 • ظاهر شدن عیسی مسیح به شاگردان اش

 • ظاهر شدن عیسی مسیح به هفت شاگرداش

 • چرا در ماه رمضان نرخ مواد خوراکه و مصرفی در کابل و سایر شهرها دو چند میشود؟

 • معمولا مسیحیان با روزه دعای خود را تقویت میکنند

 • افکار خدا و افکار انسان

 • کدام افکار از جانب خداست؟

 • چرا ما از عیسی مسیح پیروی میکنیم؟

 • شما منحیث پیروی عیسی مسیح امت کی هستین؟

 • ملاقات ها و کنفرانس ها در مورد صلح

 • چه باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم

 • شخصی که دو زن دارد و به مسیح ایمان میآورد، آیا زن دوم خود را طلاق دهد؟

 • چرا خدای متعال از ابراهیم خواست که پسرش را قربانی کند؟

 • صدمین سالگرد استقلال افغانستان