رادیو افغان - صدای زندگی

 

بیا مرا پیروی کن

چطور كسى می تواند مسیحی یعنی پیروی عیسی مسیح شود؟ آیا مسیحیان نماز می خوانند؟ روزه میگیرند؟ زکات می دهند و حج میروند؟ برای جواب دادن به این سوالات و سوالات مختلف دیگر در مورد ایمان مسیحی که شما هر روز به آن مواجه می شوید، رادیو صدای زندگی سلسله برنامه های رادیویی زیر عنوان «بیا مرا پیروی کن» تهیه نموده است. این سلسله برنامه ها شامل ۴۰ برنامه است که استاد به دو شاگرد خود از پیرو شدن عیسی مسیح تا رسیدن به حج آسمانی تعلیم می دهد. شما دوست مهربان نیز دعوت هستید که در این سفر ما را همراهی کنید. در طول برنامه شما سرود های دلنشین روحانی نیز خواهید شنید.

چطور كسى می تواند مسیحی یعنی پیروی عیسی مسیح شود؟ آیا مسیحیان نماز می خوانند؟ روزه میگیرند؟ زکات می دهند و حج میروند؟ برای جواب دادن به این سوالات و سوالات مختلف دیگر در مورد ایمان مسیحی که شما هر روز به آن مواجه می شوید، رادیو صدای زندگی سلسله برنامه های رادیویی زیر عنوان «بیا مرا پیروی کن» تهیه نموده است. این سلسله برنامه ها شامل ۴۰ برنامه است که استاد به دو شاگرد خود از پیرو شدن عیسی مسیح تا رسیدن به حج آسمانی تعلیم می دهد. شما دوست مهربان نیز دعوت هستید که در این سفر ما را همراهی کنید. در طول برنامه شما سرود های دلنشین روحانی نیز خواهید شنید.

 • پیرو شدن عیسی مسیح(قدم اول)

 • پیرو شدن عیسی مسیح (قدم دوم، سوم، چهارم)

 • زندگی نو در مسیح (یک شخصیت نو)

 • زندگی نو در مسیح (تولد نو طبیعت نو)

 • برگزیدگان خدای پدر (خدای پدر ما را بیحد دوست دارد)

 • برگزیدگان خدای پدر (خدای پدر همیشه منتظر بازگشت ماست)

 • اطاعت از مسیح و پرشدن از روح القدس (کار مسیح در زندگی ما)

 • اطاعت از مسیح، پر شدن از روح (کار روح مقدس در زندگی ما)

 • نماز و دعا (دعا یا صحبت کردن با خدا)

 • نماز و دعا (دعای ربانی)

 • کلام خدا برای ما (تشنگی برای کلام خدا، کتاب مقدس کلام خداست)

 • کلام خدا برای ما (قسمت های مختلف کتاب مقدس)

 • کلیسای مسیح (خانۀ مقدس و قوم برگزیده)

 • کلیسای مسیح (برادری ایمان داران به مسیح)

 • اعضای جامعه و ملت (اعضای دو جامعه، اعمال نیک)

 • اعضای جامعه و ملت (مطیع بودن به اولیای امورو کارفرمایان)

 • دلایل آزار دیدن (چون دنیا از ما نفرت دارد)

 • دلایل آزار دیدن (گاهی خود ما مقصر هستیم، به نقش قدم مسیح راه می رویم.)

 • عکس العمل در مقابل آزار دیدن (دایرۀ انتقام)

 • عکس العمل در مقابل آزار دیدن (بخشش به عوض انتقام)

 • شوهران و خانم ها (طرح الهی برای ازدواج)

 • شوهران و خانم ها (مسئولیت ها)

 • اختلافات در میان پیروان مسیح (حل اختلافات)

 • اختلافات در میان پیروان مسیح (راه های بهتر حل اختلافات)

 • شهادت دادن ما (اول خدا به ما محبت کرد)

 • شهادت دادن ما (همیشه آمادۀ جواب باشید)

 • تعمید (تعمید چیست؟ چرا تعمید می گیریم؟)

 • تعمید (اهمیت تعمید)

 • شریعت عیسی مسیح (سراط المستقیم)

 • شریعت عیسی مسیح (خداوند دل های شریر را معالجه می کند)

 • شریعت عیسی مسیح (آمر و یا پدر مهربان)

 • شریعت عیسی مسیح (شام خداوند)

 • شریعت عیسی مسیح (روزه)

 • شریعت عیسی مسیح (زکات)

 • جادو و تقدیر (خداوند زندگی ما را هدایت می کند نه قسمت و تقدیر)

 • جادو و تقدیر (فال دیدن، حاضر کردن ارواح و زیارت)

 • خدمت کردن (افراد عطایای مختلف دارند)

 • خدمت کردن (هیچ کس بی عطیه نیست)

 • حج آسمانی (در مقابل شیطان مقاومت کنیم)

 • حج آسمانی (شیطان دشمن ماست، رسیدن به خانۀ آسمانی)