رادیو افغان - صدای زندگی

 

مسیحیت چیست؟ (پشتو)

اين مطلب شنیداری بسا نیکو و ارزشمند كه توسط يك افغان به پشتو قرأت گرديده،  عقايد و عمل كرد هاي اساسي مسيحيت را پيشكش مينمايد. امیدواریم که با شنیدن ای مطلب صوتی پاسخ سوالات تان را دریافت نموده باشید. حال امیدواریم که آمادی مطالعۀ انجیل شریف که کلام خدای برحق است، شده باشید.

اين مطلب شنیداری بسا نیکو و ارزشمند كه توسط يك افغان به پشتو قرأت گرديده، عقايد و عمل كرد هاي اساسي مسيحيت را پيشكش مينمايد. امیدواریم که با شنیدن ای مطلب صوتی پاسخ سوالات تان را دریافت نموده باشید. حال امیدواریم که آمادی مطالعۀ انجیل شریف که کلام خدای برحق است، شده باشید.